ENERGETIKA 4.0 - Fotovoltaika 2030

5. Odborný seminář / Konference


Záštita: Svaz moderní energetiky, z.s.


Dovolujeme si Vás pozvat na 5. Odborný seminář ( Konferenci ), který se i letos uskuteční pod záštitou Svazu moderní energetiky, za účasti významných partnerů, odborníků i vážených hostů.

                                  Akce se uskuteční dne: 28.2.2023 od 9:00 do 15:00 hod.                                 Místem konání je: IMPACT HUB Brno na adrese Cyrilská 7, 602 00 Brno - Střed


   Vstup je zpoplatněn 600,-  vč. DPH / osoba. Nutná registrace. 

  Počet míst je omezený / 220 hostů. Občerstvení zajištěno.


Podmínky pro platnou registraci: 

Po vyplnění a odeslání registračního formuláře, bude pořadatelem elektronickou poštou zaslána zálohová faktura se všemi platebními údaji. Registrace je platná až po úhradě této zálohové faktury. Daňový doklad bude zaslán po připsání stanovené částky na bankovní účet pořadatele spolu s potvrzením platné registrace.                  V případě neúčasti hosta z jakéhokoliv důvodu pořadatel platbu nevrací.                                                                          V případě zrušení akce je pořadatel povinen platbu vrátit zpět plátci na jeho účet.


Pořadatel: Prosolar s.r.o. / Vladan Marcalík
    Organizátor: SOLAR Eenergy Unlimited s.r.o. / Patrik Opěla  


Odborní partneři:


Svaz moderní energetiky, z.s. / Martin Sedlák

Nano Energies a.s. / František Vašek 

Enovation s.r.o. / Markéta Kryková

Unipi Technology s.r.o.  / Adam Škorpík

Doucha&Šikola / Pavel Doucha

Aliance pro energetickou soběstačnost, z.s. / Martin Abel               

Partneři:


Prosolar s.r.o. / Vladan Marcalík                   

SOLAR Energy Unlimited s.r.o. / Patrik Opěla

Změna k lepšímu / Lukáš Rolf


Produktový partner:

Auto Pokorný Motors, s.r.o. - HYUNDAI Exclusive partner / Jan Skřepek


Organizaci akce zajišťuje:

Patrik Opěla / +420 728 240 787 / patrik.opela@solareu.cz
Lukáš Kojecký / +420 732 892 224 / lukas.kojecky@solareu.cz


Program


Program I.část

9:00 (0:30)
9:30 Prezentace / příchod účastníků
9:30 (0:10)
9:40 Zahájení / Přivítání partnerů a hostů / Program

9:40 (0:30)
10:10 BLOK / PROSOLAR s.r.o. / Vladan Marcalík
Nové trendy ve fotovoltaice
10:10 (0:20)
10:30 BLOK / Unipi Technology s.r.o. / Adam Škorpík

Automatizace + úspory v chytré domácnosti
10:30 (0:20)
10:50 Cofee break
10:50 (0:25)                                                                                                            11:15 BLOK / Svaz moderní energetiky / Martin Sedlák
Směřování a budoucnost české energetiky

11:15 (0:25)
11:40 BLOK / Nano Energies / František Vašek
Flexibilita, agregace a obchodování na spotovém trhu
11:40 (0:20)
12:00 BLOK / Doucha & Šikola / Pavel Doucha
Legislativa v energetice
12:00 (0:45)
Polední přestávka - občerstvení

Program II. část

12:45 (0:30)
13:15 BLOK / Prosolar s.r.o. / Vladan Marcalík
Rezidentní elektromobilita a řízené dobíjení EV
13:15 (0:20)
13:35 BLOK / Alies - Klub agrivoltaiky / Martin Abel
Agrivoltaika v podmínkách ČR                                           
13:35 (0:15)
13:50 BLOK / ENOVATION / Markéta Kryková
Dotace pro FVE a elektromobilitu & Nové dotační tituly
13:50 (0:10)
14:00 BLOK / Změna k lepšímu / Lukáš Rolf
Udržitelnost jako příležitost pro růst a stabilitu  
14:00 (0:05)
14:05 Ukončení přednáškových bloků / Poděkování hostům a účastníkům
14:05 (0:55)
15:00 Networking / Cofee break                                                                    -                                                                                                                                -                                                                                                                                -                                                                                                                              -                                                                                                                              -                                                                                                                       
15:00 Ukončení semináře      


Registrace


Z důvodu omezené kapacity konferenčního sálu se zde prosím registrujte. 

Děkujeme za pochopení.


Těšíme se na Vás !!!